Isfiske i Skjækra

Isfiske er morsom aktivitet på vinteren. Opplev dette ved Norges geografiske midtpunkt og på grensen til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Hyttene har god standard og i vannene omkring er det flott ørret av god kvalitet.

Fiske: Skjækervatnet, et godt fiskevann, ligger like ved Skjækerosstua. Her er det en fine ørretstammer som er rød og fin i kjøttet, og det er ikke uvanlig med kilosfisker. Lågvatnet ved Lågvassbua kan også absolutt anbefales. Her er fisken litt mindre, men av like god kvalitet som i Skjækervatnet. Det er isborr, men ikke isfiskeutstyr på hyttene.

Overnatting: Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF har flere hytter i dette området og to av disse er Lågvassbu og Skjækerosstua. Til Lågvassbu er det 12 km og til Skjækerosstua er det 15 km å gå fra parkeringen ved Lustadvatnet, 40 km fra Steinkjer sentrum.

Området: På vei inn til hyttene passeres Norges geografiske midtpunkt og på østsiden av Skjækervatnet går grensen til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Nasjonalparken er en av de største nasjonalparkene i Norge og landskapet varierer fra mektige skogdaler til høyfjell. Dette kan innby til flotte langrennsturer. Tur tips her kan være Skjækerhatten-Løysmundhatten.

Transport:  Du kan enten gå på ski inn til hyttene eller leie snøscootertransport. Til Lågvassbu er det vintermerket løype, mens for å komme til Skjækerosstua går du til Norges geografiske midtpunkt og videre langs med Skjækervatnet. Det er vintermerket løype frem til Norges geografiske midtpunkt.

Praktisk informasjon: 3 dagers tur. Pris: 1300 kr.  Ekstra natt kr 650,- . Prisen inkluderer leie av hele hytta i to netter. Å fiske i vannene er gratis. Det er hundebur på hytta. Snøscootertransport til og fra hytta er ikke med i prisen, men vi kan videreformidle dette.